Integritetspolicy

Bakgrund

I stort sett alla företag behöver en integritetspolicy. Så även vi på Gimlit AB 559264-3943. Därför har vi, i egenskap av personuppgiftsansvariga, upprättat en integritetspolicy – dels för att vi verkligen värnar om våra besökares integritet och personuppgifter, dels för att vi måste enligt svensk lag. Mot bakgrund av detta vill vi därför göra allt så tydligt som möjligt för er.

I den här integritetspolicyn kommer du få reda på hur och varför vi samlar in din data samt vad vi använder den till. Givetvis följer också information om hur du kontrollerar uppgifterna och nekar respektive samtycker till att de samlas in, lagras och hanteras.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all form av information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Det innefattar – men är inte avgränsat till – namn, IP-nummer och/eller platsdata.

Genom att godkänna vår användning av cookies så accepterar du också att vi samlar in, lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

Informationsinsamling

Gimlit behandlar personuppgifter som du ger till oss frivilligt och självmant i form av e-post, telefonsamtal eller inskickade formulär via hemsidan.

Vidare behandlar vi uppgifter som samlas in via våra cookies, efter ditt samtycke. Mer om vår cookiepolicy hittar du här.

De uppgifter vi samlar in sparas hos oss så länge vi har någon form av relation till varandra. Det kan antingen vara under ett besök på vår hemsida, eller så länge ni är kund hos oss. Uppgifterna sparas sedan så länge de behövs mot bakgrund av karaktären för utbytet oss emellan.

Informationsanvändning

De personuppgifter som samlas in behandlas i syfte att kunna tillhandahålla bästa tänkbara service, anpassade efter respektive persons behov, krav och verksamhet.

De personuppgifter vi samlar in genom vår hemsida eller som du självmant och frivilligt delger oss på annat sätt kommer vi inte att vidarebefordra till tredje part. Du kan med andra ord känna dig trygg i att den information som samlas in via Gimlit, stannar hos Gimlit. Detta gäller såtillvida det inte finns rättslig grund för annat.

Avregistrering

Vill du veta vilken information vi eventuellt har om dig samt få den raderad eller begränsad så kan du enkelt höra av dig till oss på vår mail: info@gimlit.se.

Om du inte avregistrerar dig hos oss kommer vi själva radera uppgifterna. Detta görs som längst 24 månader efter vår senaste kontakt, medan annan information tas bort redan nästa dag.

Samtycke

Genom att använda dig av vår hemsida samtycker du till vår insamling av data i enlighet med denna integritetspolicy. 

Om du känner dig osäker på vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den är du varmt välkommen att höra av dig till oss.