Ranka där du behövs

Lokal SEO

Genom vår unika lösning lokal SEO skapar vi möjligheter
ranka lokalt på flera kommuner och platser.
Är du nyfiken? Kontakta oss eller läs mer här.

Vad är egentligen lokal sökmotoroptimering?

Google är idag det mest använda verktyget online för att söka information, tjänster eller produkter som lokala företag säljer. För företag som vill ha möjligheten att nå ut till lokala kunder är det väldigt viktigt att finnas på Google. Då ska man använda sig av lokal SEO för att komma med i Googles sökresultat när en potentiell kund söker efter tjänster eller produkter. SEO hjälper dig inte bara finnas på Google, det hjälper dig synas. 

För att SEO ska fungera som tänkt är det viktigt att hemsidans prestanda är hög.
Här kan du testa prestandan på er hemsida.

När man pratar om lokal sökmotoroptimering innebär det att viktiga nyckelord inkluderas som har en hög relevans för lokala kunder. Google tar sedan hand om det innehållet och indexerar texten och bedömer vilka nyckelord som ska representera hemsidan. När en sökare söker på dessa nyckelord kommer hemsidan förhoppningsvis synas i sökresultatet. Hemsidans placering handlar sedan bland annat om hur välskriven texten är. Man måste hela tiden ha en bra balans så texten blir både lättläslig samt informativ. Den behöver också innehålla viktiga nyckelord som Google kan använda sig av och ge en bedömning på sidans relevans när en sökare söker på dessa nyckelord. 

Tips hur du kan förbättra din lokala SEO

Vi på Gimlit älskar SEO och har sammanställt några tips på hur SEO kan hjälpa företag att bättre nå ut till lokala kunder som på Google efterfrågar tjänster eller produkter. Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er med sökmotoroptimering, landningssidor, eller vanliga hemsidor. 

Lokala kunder behöver lokala nyckelord

Genom att välja rätt nyckelord till din lokala sökmotoroptimering kan hemsidan bli väldigt effektiv och se till att hemsidan hamnar i toppen på Google.  När en sökare söker efter produkter, tjänster, information eller serviceställen så är det vanligt att man använder en stad, en ort eller ett län som en del i hela sökordet. I och med det är det viktigt att ha med de lokala nyckelord i texterna på hemsidan som är relevanta för de som Googlar. För en målerifirma i Uppsala som målar fasader kan ett passade sökord vara ”Fasadmålning Uppsala”. Genom att använda specifika nyckelord som har både lägre konkurrens och färre sökningar kan man öka chanserna att ranka högt på sina utvalda sökord. På det sättet stiger möjligheterna att nå ut till lokala kunder. Ett nyckelord görs ofta mer specifikt på det sätt att man fokuserar på ett geografiskt område som är mindre eller en mer nischad del av branschen. Till exempel kan nyckelordet ”Fasadmålning Uppsala” bli ”Fasadmålning Luthagen”.

Ytterligare en strategi i den lokala SEOn som man kan använda är längre fraser som nyckelord. Använder man de på rätt sätt kan de bli väldigt kraftfulla då de har lägre konkurrens. Dock har de generellt färre sökningar och därför är det viktigt att arbetet med lokal SEO görs på rätt sätt. 

Placera nyckelorden rätt

Man får inte överanvända de valda nyckelorden. Men behöver använda de i rätt mängd och se till att nyckelorden är rätt placerade i texten. På så sätt indexeras de av Google på ett effektivt sätt. Nyckelorden ska gärna vara naturligt invävda i texten vilket gör den läsbar och inte innehåller meningar eller fraser som inte hänger ihop. Det finns några riktlinjer för effektiv lokal SEO och av dessa är de nyckelordet man valt att fokusera på bör nämnas med 1–1,5 gånger per 100 ord i texten. Nyckelordet ska stå med i huvudrubriken, alltså H1, men ska gärna nämnas i underrubriker också.

Glöm inte välskrivna texter

Texterna som ska finnas på en hemsida måste vara välformulerade så att de blir lätta att läsa men också innehåller relevant content och information som engagerar besökarna och ger de svar de söker. En text ska vara konkret, inte bestå av stavfel eller fel i meningsuppbyggnader och inte heller onödig utfyllnadstext utan syfte. Att dela upp texten i stycken med underrubriker och punktlistor gör texten mer engagerande och lättare att läsa. Man ska gärna sprida ut nyckelorden i hela texten på ett naturligt sätt. Anledningen till att kvaliteten på din hemsida är avgörande för din lokala SEO är att sättet besökarna interagerar med din hemsida påverkar din ranking på Google. Om användarna som söker sig fram till dina valda nyckelord och klickar sig vidare till din sida för att direkt lämna sänder det en signal till Google att din sida inte är användningsbar för de sökarna som söker på det valda nyckelordet. Google gillar också välskrivna texter vilket kan påverka textens indexering.

Glöm inte bort landningssidor

Det är viktigt att driva potentiella kunder till sin hemsida. Man vill gärna presentera sina produkter eller tjänster och på så sätt få besökaren att ta kontakt. Ett effektivt sätt att göra det på är att använda sig utav en landningssida. En landningssida vänder sig till lokala kunder med information som är väldigt specifik för den lokala marknaden och uppmanar besökarna att ta kontakt med det företag som äger eller hyr landningssidan. Om företaget finns på flera order är landningssidor optimalt för lokal sökmotoroptimering. Läs om hur vi kan hjälpa er med landningssidor här!

Meta rubrik

Metarubriker har en maxlängd på 60 tecken och den visas som en rubrik i Googles sökresultat. Här är det väldigt viktigt att nämna sökordet och gärna så tidigt som möjligt. Har man en hemsida som är optimerad för till exempel nyckelordet ”Målare Uppsala” kan exempelvis bestå av en metarubrik som lyder ”Professionella målare Uppsala hjälper dig måla om”.

Meta beskrivning

En metabeskrivning ser man också i Googles sökresultat. Den är placerad direkt under rubriken. En meta-beskrivning bör innehålla max 160 tecken även fast Google tillåter att man har 200 tecken. Den här texten ska också bestå av nyckelord. Texten ska vara utformad lite som en annons. Redan här vill man engagera sökaren och få den att välja att klicka sig in på just din länk.