Padel Uppsala

I en tid då bruset av information är mer påtagligt än någonsin är samlingstjänster våra främsta vägledare i den digitala djungeln. Genom åren har vi sett flera exempel på detta med allt ifrån lån, produkter och tjänster. På senare tid har detta utvecklats till smalare nischer, varav denna kund kom från en sådan.

Padelbanor i Uppsala

Bakgrund

Vår kund hade skapat den briljanta samlingstjänsten Padel Uppsala. En sida som samlar all information om padelbanor, lediga tider och annan information om padel i Uppsala. Viktigare sida än så är svårt att hitta om det är just information om padel man vill åt.

Padel är en sport som vuxit explosionsartat under de senaste åren. Detta är inte minst påtagligt i Sveriges storstäder, däribland Uppsala. I en stad med lika snabb tillväxt av padelbanor som padelspelare är det därför särskilt viktigt att nå ut med tydlig information på ett och samma ställe.

Utmaning

Den stora utmaningen för Padel Uppsala var att komma så högt upp i sökresultaten som möjligt, för att kunna nå ut till den breda massan av padelintresserade i Uppsala. Men med flera olika aktörer på marknaden var det svårt att stå ut i mängden.

Sidan hade ett spretigt innehåll som gjorde det svårt att hitta det relevanta – både för användaren, men framförallt för Google. Konsekvensen blev en låg ranking trots ett till synes solklart fokus på hemsidan. En miss som ledde till minimal trafik och en stor mängd outnyttjad potential.

Lösning

Vi på Gimlit identifierade snabbt problemet i att sidan kannibaliserade på sitt främsta sökord. Från att ha försökt driva trafik till flera olika sidor på webbplatsen med nyckelordet Padel Uppsala så smalnade vi av det till att fokusera på en sida.

Detta gjorde det lättare för Google att läsa av sidan, vilket också gjorde det tydligare vad den borde ranka högt för. I kombination med högkvalitativt content och fängslande bilder skapade vi värde för besökaren som fick allt den efterfrågade – på ett ställe.

Resultat

Resultatet av vår insats blev en sida som snabbt klättrade i position och kom upp på de attraktiva sökorden. Efter ett par veckor nådde sidan  en stabil plattform runt femtepositionen på nyckelordet Padel Uppsala. Därefter lyckades vi, tack vare teknisk optimering och omvärldens uppmärksamhet, att landa en plats bland de tre högsta.

Allt detta gav inte bara Padel Uppsala ökade digital exponering, det ledde även till att alla padelspelare i Uppsala fick en självklar informationskälla till allt de behöver veta. Därtill har det blivit en attraktiv webbplats för Uppsalas padelföreningar och padelbanor att synas på. Detta har ökat sidans relevans än mer.

Trafik driver trafik, sägs det. Något som Uppsalas padelcommunity numer är ett levande bevis på. Vi gav dem bara en liten knuff i rätt riktning!