Titlar

Sidans titel är en till synes liten detalj som för en lekman kan verka obetydlig, men som kan göra hela skillnaden för huruvida du lyckas med din SEO eller inte. Sidtiteln är det ”namn” du ger varje enskild sida (URL) på din webbplats och det är den som får störst plats när sökresultaten presenteras i sökmotorns SERP. Eftersom det är en potentiell besökares första intryck av vad din sida berör för ämne och innehåller så är det oerhört viktigt att sidans titel (även title tag, SEO-titel) är träffsäker och lockande.

Därför är titeln så pass viktig

Varje enskild sida på din webbplats bör ha en unik titel som återspeglar det unika innehållet men det är långtifrån allt som krävs. Titeln ska inte bara matcha innehållet i sökmotorns ögon, du måste även tänka på besökaren. Denne måste se en titel som är relevant enligt den sökterm man sökt på och dessutom måste sidan i sig i slutändan matcha söktermens syfte (intent). Titlarna har enorm betydelse för din SEO, mycket på grund av deras stora inverkan på din CTR. 

4 tips för en bra SEO-titel 

Vi som varit i SEO-branschen ett tag vet att det är en konst att skriva bra titlar till varje URL. Nedan följer ett par handfasta tips om hur du kan förbättra dina sidtitlar redan idag. 

Säljande och relevant 

Svårigheten ligger till stor del i att man inte bara behöver skriva någonting som lockar besökare att klicka utan också måste se till att besökarna blir nöjda när de väl klickat vidare. Det räcker alltså inte bara att vara så säljande som möjligt och lova guld och gröna skogar. Din sida måste också matcha förväntningarna som sidtiteln ger upphov till hos varje enskild besökare. Om besökaren är missnöjd med ditt innehåll efter att ha lockats dit av din titel så kommer denne fort att gå tillbaka till något annat av sökresultaten. Sådant beteende påverkar din SEO mycket negativt, Google har full koll på huruvida dina besökare dröjer kvar eller lämnar din sida snabbt. 

Rätt längd

Längden på en sidtitel bör vara vakren för lång eller för kort utan ligga någonstans mellan 30-60 tecken. Detta för att du ska få plats med tillräckligt med information utan att titeln förkortas eller byts ut av Google. Skriver du en för lång titel så kommer den att förkortas i SERP och eventuella besökare får inte ens se hela ditt budskap. Behöver du kontrollera hur lång din titel är, så rekommenderar vi att du går in på räkna ord online. Där kan du kopiera in din titel och få svar direkt om den är för lång eller kort.

Matcha mot din metabeskrivning

I sökresultaten så visas en sidas titel ovanför det som kallas meta-beskrivning. Dessa båda textstycken tillsammans är det enda besökaren ser av din sida innan denne faktiskt går in på sajten. Därför bör sidans titel och meta-beskrivning matcha och komplettera varandra, så att din sida blir så pass attraktiv som möjligt bland sökresultaten. 

Inkludera keywords

Ett bra sätt att säkerställa relevans och matchning av besökarens förväntningar kontra innehåll är att inkludera sidans viktigaste keywords i titeln. På så sätt råder det ingen tvekan om vad sidan handlar om och både sökmotorerna och besökare får en tydlig bild av vad de kan förvänta sig. Vår tumregel är att sätta det tyngsta sökordet tidigt i titeln.